BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Minh Hùng (1), "Nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Joseph Harold Greenberg, điểm lại những đóng góp quan trọng của ông" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 3 (Tập: 312) , 2015 , 68-78
Đỗ Minh Hùng (1), "Phần phụ chú trong văn bản tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 2 (Tập: ) , 2013 , 40-51
Đỗ Minh Hùng (1), "Động từ chỉ hoạt động thị giác trong tiếng Anh và tiếng Việt" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 1 (Tập: ) , 2009 , 40-45
Đỗ Minh Hùng (1), "Lỗi trong sử dụng mạo từ tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 5 (Tập: ) , 2007 , 65-74
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Vẻ đẹp ngôn ngữ trong tùy bút của Thạch Lam" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 178 (Tập: ) , 2004 , 49-51

QUAN TÂM NHIỀU