BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Dương Hoàng (1), Trần Minh Lớn (2), "Vận dụng phương pháp tọa độ vào giải Toán Hình học không gian ở trung học phổ thông" , (ISSN:) , Số 144 (Tập: 1) , 2017 , xx
Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Xác suất Thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 1) , 2016 , 1-10
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Xây dựng câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học: Biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp" , (ISSN:) , Số 3 (Tập: 6) , 2016 , 46-47
Trương Tấn Đạt (1), "Kinh nghiệm đào tạo giáo viên phổ thông của một số quốc gia ở Châu Á" , (ISSN:) , Số 387 (Tập: 8) , 2016 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), "Lựa chọn mô hình trong phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 10) , 2016 , 44-48
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , (ISSN:) , Số 371 (Tập: 12) , 2015 , 5-7
Nguyễn Văn Bản (1), "Luyện đọc các loại văn bản hành chính, báo chí cho học sinh lớp 3" , (ISSN:) , Số 112 (Tập: 4) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong hoạt động đào tạo giáo viên" , (ISSN:) , Số 332 (Tập: 4) , 2014 , 1-2
Nguyễn Văn Đệ (1), "Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm" , (ISSN:) , Số 338 (Tập: 7) , 2014 , 1-2
Nguyễn Văn Đệ (1), "Hoạt động đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới" , (ISSN:) , Số 327 (Tập: 2) , 2014 , 1-3
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), Nguyễn Phước Tài (3), Nguyễn Thuận Quý (4), "Nâng cao ý thức thẩm mỹ trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 11) , 2013 , xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), Nguyễn Phước Tài (3), "Kỹ năng mềm – Yếu tố cần thiết cho sinh viên hiện nay" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 11) , 2013 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , (ISSN:) , Số 305 (Tập: 3) , 2013 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Đội ngũ giáo viên cốt cán trường phổ thông: sứ mệnh và hành động sư phạm" , (ISSN:) , Số 315 (Tập: 8) , 2013 , xx-xx
Trần Văn Thọ (1), "Phát huy chức năng giáo dục của gia đình trong bối cảnh hội nhập hiện nay" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 12) , 2012 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), Lê Duy Cường (2), "Semina – hình thức dạy học đặc trưng ở bậc đại học" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 12) , 2012 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long" , (ISSN:) , Số 298 (Tập: 11) , 2012 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), "Khảo sát và đề xuất biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp theo chuẩn Hiệu trưởng" , (ISSN:) , Số 291 (Tập: 8) , 2012 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Trịnh Quốc Lập (2), "Đôi nét về đào tạo nghề ở Australia" , (ISSN:) , Số 269 (Tập: 9) , 2011 , 64-65,57
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Mạnh Cường (2), "Vần đề đào tạo gắn với doanh nghiệp ở trường THKT - KT Bạc Liêu" , (ISSN:) , Số 275 (Tập: 12) , 2011 , 60-62
12

QUAN TÂM NHIỀU