BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Văn Tùng (1), Nguyễn Quang Báu (2), Hoàng Đình Triển (3), "Influence of magnetic on the nonlinear absorption of a strong electromagnetic way by confined electrons in cylindrical quantum wires with parabolic potential" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 28 (Tập: 1) , 2012 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Trần Văn Quy (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nước" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 5 (Tập: 26) , 2010 , xx
Lương Văn Tùng (1), Nguyễn Quang Báu (2), Hoàng Đình Triển (3), "A number high-frequency effects on semiconductor superlatice" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 1 (Tập: 1) , 2008 , xx

QUAN TÂM NHIỀU