BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Văn Tùng (1), Tran Cong Phong (2), Nguyen Thi Le Thuy (3), "Nolinear optical conductivity in Doped semiconductor superlattices due to LO phonon scattering" , Springer Proceedings in Physic (ISSN:0930-8989) , Vol 1 (Issue: 127) , 2009 , xx

QUAN TÂM NHIỀU