BÀI BÁO KHOA HỌC


Cao Thị Thanh Nghĩa (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 137 (Tập: 1) , 2017 , xx
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông tỉnh Sóc Trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 132 (Tập: 8) , 2016 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), Huỳnh Hình Hồng Vũ (2), "Mức độ chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 130 (Tập: 6) , 2016 , 101-103
Phan Trọng Nam (1), Đoàn Thị Băng Tuyết (2), "Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đăng Nghề Vĩnh Long" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 127 (Tập: 3) , 2016 , 90-92
Danh Trung (1), "Ứng dụng mạng xã hội “facebook” để hỗ trợ và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 131 (Tập: 7) , 2016 , 15-17
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Lê Trường Giang (2), "Vai trò của hoạt động tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 130 (Tập: ) , 2016 , ...
Phạm Minh Giản (1), Phạm Minh Xuân (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: 12) , 2016 , 94-97
Nguyễn Văn Đệ (1), Phùng Viết Nhiều (2), "Nâng cao chất lượng đào tạo các trường Trung cấp nghề ở tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 113 (Tập: 1) , 2015 , 7-9
Phan Trọng Nam (1), "Nâng cao năng lực đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với giảng viên sư phạm trước yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 11 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), Võ Thị Yến Thu (2), "Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp ba Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 120 (Tập: 8) , 2015 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), Trần Nhựt Thanh (2), "Quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 7 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), Phạm Văn Sơn (2), "Nâng cao hiệu quả quản lý của tổ trưởng chuyên môn các trường THPT ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 119 (Tập: 7) , 2015 , 52-54
Phạm Văn Hiệp (1), Nguyễn Thị Oanh (2), "Thành phần sâu mọt gây hại lương thực trong các khoa bảo quản tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 118 (Tập: 6) , 2015 , xx
Lê Minh Cường (1), "Tổng quan các nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , 99-102

QUAN TÂM NHIỀU