BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Anh Tuấn (1), Võ Thị Nhỏ (2), "Ứng dụng thử nghiệm Hadoop- công nghệ dữ liệu lớn trong xử lý văn bản tại trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Biện pháp nâng cao tính tự giác của sinh viên khi tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Nhận thức và thái độ về nghề Sư phạm của SV Khoa Giáo dục " , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lương Thanh Tân (1), "Một số vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 6 (Tập: 0) , 2018 , xx
Huỳnh Thiện Tân (1), Vũ Nguyên Chấn (2), "Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ ở Trường Đại học " , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: 2) , 2017 , xx
Huỳnh Thiện Tân (1), Phạm Thị Kim Chi (2), "Thực trạng quản lý hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Nhành (1), "Thực trạng và định hướng rèn luyện kỹ năng sư phạm ở trường đại học sư phạm" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 154 (Tập: 1) , 2017 , xx
Lê Tấn Lộc (1), Nguyễn Minh Phương (2), "Công cụ Ted Talks và ứng dụng vào dạy - học Tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ quá trình tự học Toán cho học sinh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 150 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Khai thác các yếu tố lịch sử Toán trong dạy học Toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 150 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học khái niệm số, chương trình Toán lớp 2" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện tư duy logic thông qua dạy học các yếu tố Hình học Toán lớp 3" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Bồi dưỡng năng lực phân tích cách tìm lời giải bài toán thông qua phân tích và sửa chữa sai lầm của học sinh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 152 (Tập: 1) , 2017 , xx
Lương Thị Huỳnh Như (1), Nguyễn Hữu Gọn (2), "Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Văn hóa – Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 8) , 2017 , 105-108
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thị Kim Lan (3), Trần Thanh Phúc (4), "Phân tích kết quả khảo sát ý kiến người học để đưa ra giải pháp tiếp cận tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 153 (Tập: 9) , 2017 , xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Nâng cao ý thức ứng xử văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 157 (Tập: 11) , 2017 , 47-49
Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn một số bài tập nâng cao kỹ thuật đập bóng cho sinh viên nam học môn bóng chuyền không chuyên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 137 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Yến Phi (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu hiện nay" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: 12) , 2017 , 90-92
Nguyễn Chí Gót (1), Đặng Trường Trung Tín (2), "Thực trạng công tác thanh tra nội bộ ở trường Đại học" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 158 (Tập: 12) , 2017 , 76-78
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Bảy mươi năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ và thu hoạch/ liên tưởng vào đổi mới giáo dục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 144 (Tập: 5) , 2017 , xx
123

QUAN TÂM NHIỀU