BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ quá trình tự học Toán cho học sinh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 150 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Khai thác các yếu tố lịch sử Toán trong dạy học Toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 150 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học khái niệm số, chương trình Toán lớp 2" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện tư duy logic thông qua dạy học các yếu tố Hình học Toán lớp 3" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Bồi dưỡng năng lực phân tích cách tìm lời giải bài toán thông qua phân tích và sửa chữa sai lầm của học sinh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 152 (Tập: 1) , 2017 , xx
Lương Thị Huỳnh Như (1), Nguyễn Hữu Gọn (2), "Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Văn hóa – Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 8) , 2017 , 105-108
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thị Kim Lan (3), Trần Thanh Phúc (4), "Phân tích kết quả khảo sát ý kiến người học để đưa ra giải pháp tiếp cận tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 153 (Tập: 9) , 2017 , xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Nâng cao ý thức ứng xử văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 157 (Tập: 11) , 2017 , 47-49
Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn một số bài tập nâng cao kỹ thuật đập bóng cho sinh viên nam học môn bóng chuyền không chuyên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 137 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Yến Phi (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu hiện nay" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: 12) , 2017 , 90-92
Nguyễn Chí Gót (1), Đặng Trường Trung Tín (2), "Thực trạng công tác thanh tra nội bộ ở trường Đại học" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 158 (Tập: 12) , 2017 , 76-78
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Bảy mươi năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ và thu hoạch/ liên tưởng vào đổi mới giáo dục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 144 (Tập: 5) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Huỳnh Thiện Tân (2), "Biện pháp quản lí nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 139 (Tập: 2) , 2017 , xx
Cao Thị Thanh Nghĩa (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 137 (Tập: 1) , 2017 , xx
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông tỉnh Sóc Trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 132 (Tập: 8) , 2016 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), Huỳnh Hình Hồng Vũ (2), "Mức độ chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 130 (Tập: 6) , 2016 , 101-103
Phan Trọng Nam (1), Đoàn Thị Băng Tuyết (2), "Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đăng Nghề Vĩnh Long" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 127 (Tập: 3) , 2016 , 90-92
Đỗ Minh Hùng (1), "Kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ I chuyên ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp: Khó khăn thường gặp và định hướng khắc phục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 126 (Tập: ) , 2016 , 40-42
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội theo hướng phát triển năng lực người học ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 135 (Tập: 11) , 2016 , 42-44
Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Xây dựng hệ thống Test đánh giá thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nữ khoa Giáo dục Thể chất và Quốc phòng – An ninh, trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 135 (Tập: 11) , 2016 , xx
12

QUAN TÂM NHIỀU