BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm tòi lời giải bài toán cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: 8) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm đường lối giải bài toán chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hình học 10" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: ) , 2017 , xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: 8) , 2017 , 106-110
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Biện pháp nâng cao hiệu quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 12) , 2017 , xx
Cái Thị Lê Nương (1), Phạm Minh Giản (2), "Một số biện pháp quản lý hoạt động phong trào văn nghệ - thể dục thể thao sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 28 (Tập: 10) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả đào tạo giáo viên tiểu học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 12) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2022" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 12) , 2017 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Minh triết "trồng người" của Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 12) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Đình Tân (2), "Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 28 (Tập: 10) , 2017 , xx
Lương Thanh Tân (1), Nguyễn Minh Phú (2), "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp hiện nay" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 4) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Thị Thu Liễu (2), Huỳnh Thanh Hùng (3), "Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng " , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 4) , 2017 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Phạm Minh Giản (3), "Đọc nội dung “Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục đi trước thời đại” của Trần Văn Nhung: những cộng hưởng và liên tưởng" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 4) , 2016 , 3-7
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Sang (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 21 (Tập: 8) , 2016 , 3-6
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 23 (Tập: 12) , 2016 , 120-107
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Xây dựng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 20 (Tập: ) , 2016 , 12-18
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 20 (Tập: ) , 2016 , ...
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Cảm hứng cuộc sống và con người trong văn xuôi Đoàn Giỏi" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 4) , 2016 , 46-54
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Thị Toàn (2), "Biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trung học phổ thông ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 23 (Tập: 12) , 2016 , 3-7
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Mội số lời dạy của Bác Hồ cách đây 60 năm: năm Đinh Dậu - 1957" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 23 (Tập: 12) , 2016 , xx
Lương Thanh Tân (1), "Đổi mới phương phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp: thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 18 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
123

QUAN TÂM NHIỀU