BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thanh Tân (1), Nguyễn Minh Phú (2), "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 4) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Thị Thu Liễu (2), Huỳnh Thanh Hùng (3), "Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng " , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 4) , 2017 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Phạm Minh Giản (3), "Đọc nội dung “Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục đi trước thời đại” của Trần Văn Nhung: những cộng hưởng và liên tưởng" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 4) , 2016 , 3-7
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Sang (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 21 (Tập: 8) , 2016 , 3-6
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 20 (Tập: ) , 2016 , ...
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Cảm hứng cuộc sống và con người trong văn xuôi Đoàn Giỏi" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 4) , 2016 , 46-54
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Thị Toàn (2), "Biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trung học phổ thông ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 23 (Tập: 12) , 2016 , xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Mội số lời dạy của Bác Hồ cách đây 60 năm: năm Đinh Dậu - 1957" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 23 (Tập: 12) , 2016 , xx
Lương Thanh Tân (1), "Đổi mới phương phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp: thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 18 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp thông qua dạy học bộ môn Tiếng việt - Văn học và Phương pháp dạy học" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 4) , 2016 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Phạm Văn Đồng - nhà chính trị, giáo dục ưu tú của đất nước" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 18 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Bối cảnh và những yêu cầu cơ bản đối với người cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay " , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 22 (Tập: 10) , 2016 , 10-15
Nguyễn Văn Đệ (1), Bùi Thị Ngọc Xuân (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 22 (Tập: 10) , 2016 , 3-9
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Nghiêm (2), "Đẩy mạnh hoạt động liên kết đội ngũ giảng viên giữa các trường đại học, cao đẳng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 16 (Tập: 11) , 2015 , 7-12
Nguyễn Văn Đệ (1), "40 năm ươm mầm tri thức và gắn bó những ân tình" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 16 (Tập: 11) , 2015 , 1-4
Phạm Hữu Ngãi (1), Trần Khánh Đức (2), "Lý thuyết đa thông minh và đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 16 (Tập: 11) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Phát huy truyền thống sư phạm trong đào tạo giáo viên nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 16 (Tập: 11) , 2015 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Mười hai lời dạy trong di sản giáo dục của Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới giáo dục" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 16 (Tập: 11) , 2015 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Duyên Văn Hiền (2), "Kiếm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông huyện Trần Văn Thời: thực trạng và ý kiến đề xuất" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 17 (Tập: 12) , 2015 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Thấm nhuần sáu lời dạy của Bác Hồ vào tổ chức dạy học ở nhà trường của đổi mới giáo dục" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 15 (Tập: 10) , 2015 , xx-xx
12

QUAN TÂM NHIỀU