BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Trần Kim Ngọc (1), "Nhận thức, thái độ của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp về người đồng tính" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: 6) , 2018 , xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Phạm Ái Lam (2), "Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: ) , 2018 , xx
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/−/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: 2) , 2018 , xx
Huỳnh Cẩm Thảo Trang (1), Huỳnh Cẩm Diễm Trang (2), "Giải pháp phát triển kỹ năng nghe tiếng Anh cho học sinh trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Cảnh (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số biểu hiện về hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non thành phố Cao Lãnh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: 6) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên tiểu học trong đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Hồ Chí Minh với cán bộ giáo dục" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , xx
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), "Dạy học môn hệ điều hành và mạng theo hướng phát triển năng lực người học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 28 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Phạm Việt Thanh (1), "Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo vận động viên đá cầu tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 0) , 2017 , 00
Đỗ Minh Hùng (1), "Một vài ghi nhận về lớp từ vựng trong lời bình phóng sự trên Truyền hình Đồng Tháp 1" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 0) , 2017 , 00
Võ Phan Thu Ngân (1), "Cấu trúc nội dung văn bản quảng cáo của các trường đại học trong và ngoài nước" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 12 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Huỳnh Như (1), Phạm Hà Thanh Nguyên (2), "Nghiên cứu chế biến nước uống từ quả gấc và quả chanh dây" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 26 (Tập: ) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và phổ thông trong giai đoạn mới" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 26 (Tập: ) , 2017 , xx
Lê Quang Minh (1), "Mô hình tối ưu cho bài toán dự đoán kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: ) , 2017 , xx
Nguyễn Hữu Duyệt (1), "Thiết kế đề cương chi tiết học phần để tổ chức dạy học nhất quán với chuẩn đầu ra chương trình" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: ) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Ngọc Chi (1), Nguyễn Thị Ngọc Thương (2), "Giải pháp giúp nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Tin học bậc tiểu học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: ) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm tòi lời giải bài toán cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: 8) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm đường lối giải bài toán chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hình học 10" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: ) , 2017 , xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: 8) , 2017 , 106-110
12345

QUAN TÂM NHIỀU