BÀI BÁO KHOA HỌC


Bùi Văn Thắng (1), Lê Văn Tài (2), Đường Thanh Luận (3), "Nghiên cứu đề chế vật liệu bentonit lai vô cơ - hữu cơ và ứng dụng xử lý xanh methylen và phosphat trong nước" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , 79-86
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Sự tồn tại điểm bất động chung cho ánh xạ co dạng hữu tỉ suy rộng trên không gian b- metric" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Trần Kim Ngọc (1), "Nhận thức, thái độ của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp về người đồng tính" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: 6) , 2018 , xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Phạm Ái Lam (2), "Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: ) , 2018 , xx
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/−/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: 2) , 2018 , xx
Huỳnh Cẩm Thảo Trang (1), Huỳnh Cẩm Diễm Trang (2), "Giải pháp phát triển kỹ năng nghe tiếng Anh cho học sinh trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Cảnh (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số biểu hiện về hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non thành phố Cao Lãnh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: 6) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên tiểu học trong đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Hồ Chí Minh với cán bộ giáo dục" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Bác Hồ với cán bộ giáo dục " , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: ) , 2018 , 3-6
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Ngọc Toàn (2), "Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: ) , 2018 , 3-5
Phạm Trọng Nhân (1), "Quản lý cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 34 (Tập: ) , 2018 , 3-8
Đặng Thị Thu Liễu (1), Nguyễn Anh Thùy (2), "Nâng cao vai trò của viên chức phục vụ đào tạo trong sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 33 (Tập: ) , 2018 , 90-94
Nguyễn Văn Bản (1), Nguyễn Thị Hồng Vân (2), "Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5 theo hướng khai thác các kỹ năng để cảm thụ văn bản" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 33 (Tập: ) , 2018 , 3-7
Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: ) , 2018 , 0866-7675
Lý Huy Hoàng (1), Lê Hải Đăng (2), Cao Cự Giác (3), "Xây dựng và sử dụng bài tập thực nghiệm nhằm phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên ở trường đại học sư phạm" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 26 (Tập: 8) , 2017 , 1-10
Lý Huy Hoàng (1), "Xây dựng và sử dụng bài tập thực nghiệm nhằm phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên ở trường đại học sư phạm" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 26 (Tập: ) , 2017 , 1-10
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), "Dạy học môn hệ điều hành và mạng theo hướng phát triển năng lực người học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 28 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Phạm Việt Thanh (1), "Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo vận động viên đá cầu tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 0) , 2017 , 00
12345678

QUAN TÂM NHIỀU