BÀI BÁO KHOA HỌC


Bùi Văn Thắng (1), Lê Văn Tài (2), Đường Thanh Luận (3), "Nghiên cứu đề chế vật liệu bentonit lai vô cơ - hữu cơ và ứng dụng xử lý xanh methylen và phosphat trong nước" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , 79-86
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Sự tồn tại điểm bất động chung cho ánh xạ co dạng hữu tỉ suy rộng trên không gian b- metric" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , 63 - 69
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Trần Kim Ngọc (1), "Nhận thức, thái độ của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp về người đồng tính" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: 6) , 2018 , xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Phạm Ái Lam (2), "Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: ) , 2018 , xx
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/−/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: 2) , 2018 , xx
Huỳnh Cẩm Thảo Trang (1), Huỳnh Cẩm Diễm Trang (2), "Giải pháp phát triển kỹ năng nghe tiếng Anh cho học sinh trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Cảnh (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số biểu hiện về hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non thành phố Cao Lãnh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: 6) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên tiểu học trong đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Hồ Chí Minh với cán bộ giáo dục" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , xx
Châu Hoàng Trọng (1), Nguyễn Thị Chúc Linh (2), "Tính biểu cảm của Nét và Mảng trong tác phẩm sơn khắc Việt Nam" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 33 (Tập: 0) , 2018 , 114-120
Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Vũ Phong (2), Nguyễn Hữu Nghị (3), Bùi Thị Minh Nguyệt (4), "Khảo sát khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên chất quang xúc tác N, W-TiO2/bentonit" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Võ Thị Lan (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường chơi ngoài trời cho trẻ mầm non" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: 0) , 2018 , 0866-7675
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Bác Hồ với cán bộ giáo dục " , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: ) , 2018 , 3-6
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Ngọc Toàn (2), "Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: ) , 2018 , 3-5
Phạm Trọng Nhân (1), "Quản lý cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 34 (Tập: ) , 2018 , 3-8
Đặng Thị Thu Liễu (1), Nguyễn Anh Thùy (2), "Nâng cao vai trò của viên chức phục vụ đào tạo trong sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 33 (Tập: ) , 2018 , 90-94
Nguyễn Văn Bản (1), Nguyễn Thị Hồng Vân (2), "Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5 theo hướng khai thác các kỹ năng để cảm thụ văn bản" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 33 (Tập: ) , 2018 , 3-7
Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: ) , 2018 , 0866-7675
Lý Huy Hoàng (1), Lê Hải Đăng (2), Cao Cự Giác (3), "Xây dựng và sử dụng bài tập thực nghiệm nhằm phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên ở trường đại học sư phạm" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 26 (Tập: 8) , 2017 , 1-10
12345678910

QUAN TÂM NHIỀU