BÀI BÁO KHOA HỌC


Doan Quoc Khoa (1), Cao Long Van (2), Chu Van Lanh (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), "Electromagnetically induced transparency for Λ-like systems with degenerate autoionizing levels and a broadband coupling laser" , Optica Applicata  (ISSN:0078-5466) , Số 46 (Tập: 1) , 2016 , xx

QUAN TÂM NHIỀU