BÀI BÁO KHOA HỌC


Victor V. Ilyasov (1), Khanh D. Pham (2), Tatiana P. Zhdanova (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), Nguyen N Hieu (5), Chuong. V. Nguyen (6), "Frist - principles study of structure, electronic properties and stability of tungsten adsorption on TiC (111) surface with disordered vacancies" , Physica B: Condensed Matter (ISSN:0921-4526) , Vol 256 (Issue: 0) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU