BÀI BÁO KHOA HỌC


La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Tiếp cận đất đai theo Luật đất đai 2013" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 3 (Tập: 281) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Huỳnh Như (1), Trương Chí Cường (2), "Tình hình nhiễm khuẩn E.coli, Coliforms trong một số loại nước uống ở khu vực phường 6, thành phố Cao Lãnh" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 8 (Tập: 286) , 2018 , xx
Huỳnh Thị Thanh Trúc (1), Nguyễn Văn Hoài Phong (2), "Xử lý nước thải làng nghề làm bún bằng chất keo tụ từ hạt chùm ngây" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 8 (Tập: 286) , 2018 , xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), La Văn Hùng Minh (2), "Những vấn đề cần quan tâm trong sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 8 (Tập: 262) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Hữu Long (1), Lê Bình An (2), "Theo dõi diễn biến lũ trong khu vực các vùng đê bao khác nhau ở tỉnh Đồng Tháp bằng công cụ ảnh viễn thám MODIS" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 22 (Tập: 252) , 2016 , xx
Trần Hữu Nhơn (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Đăng ký đất đai lần đầu tại huyện Lai Vung" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 10 (Tập: 240) , 2016 , xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 23 (Tập: 253) , 2016 , xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 9 (Tập: 215) , 2015 , xx-xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), La Văn Hùng Minh (2), Nguyễn Thị Giàu (3), "Hiệu quả sử dụng đất trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - thực trạng và giải pháp" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 16 (Tập: 222) , 2015 , xx-xx
La Văn Hùng Minh (1), "Ứng dụng kỹ thuật viễn thám thành lập bản đồ ngập lũ tỉnh Đồng Tháp" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 19 (Tập: 225) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Lợi ích tiềm năng của bùn thải sinh học" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 6 (Tập: 188) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngọt" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 5 (Tập: 187) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Rừng tràm: Những vấn đề cần quan tâm" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 6 (Tập: 164) , 2013 , xx-xx
La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 15 (Tập: 173) , 2013 , xx-xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Vướng mắc và giải pháp về pháp luật giải phóng mặt bằng" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 12 (Tập: 170) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Hồ (1), Phạm Thế Hùng (2), Hồ Tôn Thiết (3), Nguyễn Huy (4), "Thành phần, chất lượng của quặng magnesit tại khu vực Kong Queng huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 22 (Tập: 156) , 2012 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU