BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Oanh (1), "Kết quả bước đầu thử nghiệm sử dụng ong ký sinh Anisopteromalus calandrae (howard) để khống chế mọt thuốc lá gây hại thức ăn nuôi cá bảo quản trong kho" , Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710) , Số 6 (Tập: 275) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), "Khả năng kiểm soát mọt thuốc lá Lasioderma serricorne gây hại thức ăn nuôi cá của ong Anisopteromalus calandrae (howard)" , Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710) , Số 275 (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Đặc điểm hình thái và một số tập tính ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (howard) trên sâu non mọt thuốc lá Lasioderma serricorne (Fabricius)" , Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710) , Số 4 (Tập: 0) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU