BÀI BÁO KHOA HỌC


Phùng Thái Dương (1), Huỳnh Thị Kiều Trâm (2), Phan Văn Tuấn (3), "Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý, Trường Đại học Đồng Tháp" , Du lịch (ISSN:0866-7373) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đào Ngọc Hùng (1), Phan Văn Phú (2), Nguyễn Hồ (3), "Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu nhằm phát triển cây mắc ca ở Đắc Lắk" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 61 (Tập: 4) , 2016 , xx-xx
Phan Văn Tuấn (1), Phan Hoàng Linh (2), "Đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển nông nghiệp bằng mô hình ALES – GIS huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị (tỉ lệ 1:50.000)" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 8 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Hồ (1), Phạm Thế Hùng (2), Hồ Tôn Thiết (3), Nguyễn Huy (4), "Thành phần, chất lượng của quặng magnesit tại khu vực Kong Queng huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 22 (Tập: 156) , 2012 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU