BÀI BÁO KHOA HỌC


Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (Tập: 0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (Tập: 0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (Tập: 0) , 2019 , 74
Phạm Việt Thanh (1), "Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho SV học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Hồ Thanh Tâm (1), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực chung của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Đồng Tháp sau một năm tập luyện ngoại khóa môn Vovinam" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 1 (Tập: 0) , 2018 , 405
Hồ Ngọc Lợi (1), "Nghiên cứu chương trình nội khóa tự chọn môn võ Cổ truyền cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 167 (Tập: 0) , 2018 , 48
Trương Văn Lợi (1), "Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Phú Yên" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 3 (Tập: 0) , 2018 , 1
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: 0) , 2018 , 74
Phạm Việt Thanh (1), "Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo vận động viên đá cầu tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 0) , 2017 , 00
Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn một số bài tập nâng cao kỹ thuật đập bóng cho sinh viên nam học môn bóng chuyền không chuyên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 137 (Tập: 1) , 2017 , xx
Hồ Thanh Tâm (1), "Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho đội tuyển Bóng chuyền nữ trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 145 (Tập: 0) , 2017 , 31
Hồ Ngọc Lợi (1), "Lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển thể lực cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 144 (Tập: 0) , 2017 , 49
Phạm Việt Thanh (1), "Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực của nam vận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN) , Số 4 (Tập: 0) , 2017 , 76
Phạm Việt Thanh (1), "Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của nữ vận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN) , Số 5 (Tập: 0) , 2017 , 47
Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Xây dựng hệ thống Test đánh giá thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nữ khoa Giáo dục Thể chất và Quốc phòng – An ninh, trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 135 (Tập: 11) , 2016 , xx
Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Đánh giá thực trạng thể lực học sinh lớp 5, lứa tuổi 10 Trường Tiểu học Tân Hội Trung 2, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 127 (Tập: 3) , 2016 , xx
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp thông qua GDTC theo hình thức tự chọn môn học" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 133 (Tập: 0) , 2016 , 63
Phạm Việt Thanh (1), "Thực trạng công tác Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 136 (Tập: 0) , 2016 , 32
Phạm Việt Thanh (1), "Sự biến đổi thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu cầu lông Trường Đại học Đồng Tháp sau khi học xong môn học Cầu lông nâng cao 1." , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 0) , 2016 , 29
Phạm Việt Thanh (1), "Xây dựng chương trình giảng dạy môn chuyên sâu điền kinh (chạy ngắn và nhảy xa) cho nam sinh viên chuyên ngàng GDTC." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 135 (Tập: 0) , 2016 , 157
12

QUAN TÂM NHIỀU