BÀI BÁO KHOA HỌC


Đặng Ngọc Thu Thảo (1), "Sử dụng trò chơi trong dạy học tiếng Anh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 (Tập: 1) , 2018 , xx
Bùi Thanh Tính (1), "Sử dụng kết hợp Speech Shadowing và Reading Aloud để cải thiện lỗi phát âm cho sinh viên không chuyên tiếng Anh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lê Quang Minh (1), "Đánh giá quá trình học tập của sinh viên học tin học ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 162 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lê Thanh Thủy (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Lê Chánh Trực (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Lớp học đảo ngược và một số công cụ hỗ trợ" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: 2) , 2018 , xx
Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nhảy cao cho sinh viên lớp Giáo dục Thể chất 14A, Trường Đại học Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 160 (Tập: 1) , 2018 , xx
Nguyễn Thị Ngọc Chi (1), Nguyễn Thị Ngọc Thương (2), "Giải pháp giúp nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Tin học bậc tiểu học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: ) , 2017 , xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), Vũ Nguyên Chấn (2), Nguyễn Ngọc Liễu Giao (3), "Xây dựng mô hình học tập trực tuyến với ứng dụng Google Classroom" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2017 , xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), Vũ Nguyên Chấn (2), Trần Thị Lụa (3), "Xây dựng mô hình học tập trực tuyến với mạng xã hội học tập Edmodo" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 149 (Tập: 2) , 2017 , xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: 8) , 2017 , 106-110
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , 80-82
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý thiết bị dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 3) , 2017 , 191-194
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , 258-262
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 23 (Tập: 12) , 2016 , 120-107
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ ở các trường trung học cơ sở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 391 (Tập: ) , 2016 , 9-12
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 8) , 2016 , 129-133
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý quá trình tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 65 (Tập: ) , 2016 , 90-95
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Xây dựng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 20 (Tập: ) , 2016 , 12-18
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 5) , 2016 , 23-26
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt và trả lời câu hỏi trong quá trình học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 5) , 2015 , 57-60
123

QUAN TÂM NHIỀU