BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Trần Kim Hương (1), "Tổ chức dạy học theo nhóm trong giảng dạy học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 164 (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Vận dụng phép tách nhị phân divide-by-2 cho phân lớp đa lớp hỗ trợ việc nghiên cứu và giảng dạy môn học khai khoáng dữ liệu" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 167 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Thị Mỹ Hồng (1), "Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên Trường đại học Đồng Tháp thông qua việc chấp hành trang phục khi đến trường" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 4 (Tập: 166) , 2018 , 25
Đặng Ngọc Thu Thảo (1), "Sử dụng trò chơi trong dạy học tiếng Anh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 (Tập: 1) , 2018 , xx
Bùi Thanh Tính (1), "Sử dụng kết hợp Speech Shadowing và Reading Aloud để cải thiện lỗi phát âm cho sinh viên không chuyên tiếng Anh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lê Quang Minh (1), "Đánh giá quá trình học tập của sinh viên học tin học ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 162 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lê Thanh Thủy (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Lê Chánh Trực (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Lớp học đảo ngược và một số công cụ hỗ trợ" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: 2) , 2018 , xx
Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nhảy cao cho sinh viên lớp Giáo dục Thể chất 14A, Trường Đại học Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 160 (Tập: 1) , 2018 , xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), "Nâng cao kỹ năng thực hành học phần Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 142 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Hệ thống hàm trong hỗ trợ việc dạy và thực hành giải thuật rừng ngẫu nhiên trong môn Khai khoáng dữ liệu" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 146 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), "Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), "Dạy học môn hệ điều hành và mạng theo hướng phát triển năng lực người học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 28 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Bùi Minh Triết (1), "Nâng cao kỹ năng vận hành công trình xử lí nước thải cho sinh viên khoa học môi trường Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 153 (Tập: 2) , 2017 , xx-xx
Bùi Minh Triết (1), "Phát triển ứng dụng trắc nghiệm cây dược liệu phổ biến để giáo dục cho học sinh" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 157 (Tập: 2) , 2017 , xx-xx
Trần Hoàng Phong (1), "Sử dụng Google Cloud Print trong việc in ấn ở các trường học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 175 (Tập: 2) , 2017 , 35
Lương Thị Huỳnh Như (1), "Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Văn hóa - du lịch ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 157 (Tập: 2) , 2017 , 43
Lương Thị Huỳnh Như (1), Nguyễn Hữu Gọn (2), "Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Văn hóa - Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp " , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: ) , 2017 , 56
Trần Hoàng Phong (1), Đinh Văn Nhân (2), "Ứng dụng các thiết bị di động giúp trẻ tiếp cận nội dung giải trí và học tập" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 12 (Tập: 159) , 2017 , 53
12345

QUAN TÂM NHIỀU