BÀI BÁO KHOA HỌC


Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: 8) , 2017 , 106-110
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , 80-82
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý thiết bị dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 3) , 2017 , 191-194
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , 258-262
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 23 (Tập: 12) , 2016 , 120-107
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ ở các trường trung học cơ sở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 391 (Tập: ) , 2016 , 9-12
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 8) , 2016 , 129-133
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý quá trình tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 65 (Tập: ) , 2016 , 90-95
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Xây dựng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 20 (Tập: ) , 2016 , 12-18
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 5) , 2016 , 23-26
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt và trả lời câu hỏi trong quá trình học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 5) , 2015 , 57-60
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Giáo dục kỹ năng lăng nghe cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 363 (Tập: ) , 2015 , 20-25
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp thu thập và xử lý thông tin trong quá trình học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 12 (Tập: ) , 2015 , 17-24
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng giáo dục phương pháp đọc sách cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học thành phố Sa Đéc" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 340 (Tập: ) , 2014 , 32-34
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Trả lời câu hỏi của sinh viên trong quá trình học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 9 (Tập: ) , 2014 , 22-27
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Một số hình thức tổ chức bồi dưỡng năng lực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông cho sinh viên sư phạm" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 6 (Tập: ) , 2013 , 71-77
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Hệ thống kỹ năng sống cần giáo dục cho con người ở mọi lứa tuổi" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2012 , 7-8
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Các loại tác động giáo dục bằng bùng nổ của Hồ Chí Minh" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 296 (Tập: ) , 2012 , 10-13
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Tổ chức thi tìm hiểu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS cho sinh viên CĐSP" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 1 (Tập: ) , 2011 , 11-14
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp học đại học - vai trò quan trọng trong đào tạo sinh viên sư phạm chất lượng cao" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2011 , 26-27,30
12

QUAN TÂM NHIỀU