BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Trần Kim Hương (1), "Tổ chức dạy học theo nhóm trong giảng dạy học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 164 (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Vận dụng phép tách nhị phân divide-by-2 cho phân lớp đa lớp hỗ trợ việc nghiên cứu và giảng dạy môn học khai khoáng dữ liệu" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 167 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Thị Mỹ Hồng (1), "Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên Trường đại học Đồng Tháp thông qua việc chấp hành trang phục khi đến trường" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 4 (Tập: 166) , 2018 , 25
Đặng Ngọc Thu Thảo (1), "Sử dụng trò chơi trong dạy học tiếng Anh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 (Tập: 1) , 2018 , xx
Bùi Thanh Tính (1), "Sử dụng kết hợp Speech Shadowing và Reading Aloud để cải thiện lỗi phát âm cho sinh viên không chuyên tiếng Anh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lê Quang Minh (1), "Đánh giá quá trình học tập của sinh viên học tin học ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 162 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lê Thanh Thủy (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Lê Chánh Trực (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Lớp học đảo ngược và một số công cụ hỗ trợ" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: 2) , 2018 , xx
Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nhảy cao cho sinh viên lớp Giáo dục Thể chất 14A, Trường Đại học Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 160 (Tập: 1) , 2018 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Tiến Trung (2), "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng các tạp chí chuyên ngành lĩnh vực khoa học giáo dục" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , 5-19
Lê Minh Cường (1), "Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở Trường Trung học phổ thông" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , 1-3
Võ Thị Kim Thảo (1), Lê Thanh Thủy (2), "Phát triển kỹ năng đọcTiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 160 (Tập: 1) , 2018 , 36-38
Võ Thị Kim Thảo (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (Tập: 2) , 2018 , 38-40
Nguyễn Thanh Huy (1), "Sử dụng trò chơi trong giảng dạy kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Tiếng Anh" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 171 (Tập: 2) , 2018 , 74-76
Nguyễn Văn Bản (1), Nguyễn Thị Hồng Vân (2), "Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5 theo hướng khai thác các kỹ năng để cảm thụ văn bản" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 33 (Tập: ) , 2018 , 3-7
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), "Nâng cao kỹ năng thực hành học phần Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 142 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Hệ thống hàm trong hỗ trợ việc dạy và thực hành giải thuật rừng ngẫu nhiên trong môn Khai khoáng dữ liệu" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 146 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), "Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
1234567

QUAN TÂM NHIỀU