BÀI BÁO KHOA HỌC


N. V. Dũng (1), "Answer to Kirk-Shahzad's question on Zhang-Jiang's fixsed point theorem, Fixed Point Theory" , Fixed Point Theory (ISSN:1583-5022) , Vol 1 (Issue: 19) , 2018 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "The generalized Banach conjecture in b-metric spaces" , Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738) , Vol 20 (Issue: 0) , 2018 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "The generalized hyperstability of general linear equations in quasi-Banach spaces" , Journal of mathematical analysis and applications (ISSN:0022-247X) , Vol 462 (Issue: 0) , 2018 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "Remarks on partial b-metric spaces and fixed point theorems" , Matematicki Vesnik (ISSN:0025-5165) , Vol 69 (Issue: 4) , 2017 , xx
Nguyen Van Dung (1), N. T. Hiếu (2), Vo Thi Le Hang (3), "The metric approach to fixed point theorems in metric- like spaces" , Miskolc Mathematical Notes (ISSN:1787-2413) , Vol 18 (Issue: 2) , 2017 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "Remarks on partial b-metric spaces and fixed point theorems" , Matematicki Vesnik (ISSN:0025-5165) , Vol 69 (Issue: 4) , 2017 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), D. Dolicanin- Djekic (3), "An equivalence of results in C* - algebra valued b-metric and b-metric spaces" , Applied general topology (ISSN:1989-4147) , Vol 18 (Issue: 2) , 2017 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "Well-posedness in the generalized sense of the multivalued fixed point problem" , Quaestiones Mathematicae (ISSN:1607-3606) , Vol 6 (Issue: 0) , 2017 , xx
Le Hoang Mai (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On J_s-semisimple left (right) V-semirings" , Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506) , Vol 9 (Issue: 3) , 2016 , 437-443
Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Xác suất Thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 1) , 2016 , 1-10
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Lê Trường Giang (2), "Vai trò của hoạt động tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 130 (Tập: ) , 2016 , ...
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 20 (Tập: ) , 2016 , ...
Phước Minh Hiệp (1), Nguyễn Thị Bích Thuận (2), "Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành thủy sản Việt Nam" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 32 (Tập: 67) , 2016 , --
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 107 (Issue: 8) , 2015 , 87-94
Lê Minh Cường (1), "Tổng quan các nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , 99-102
V. M. Tam (1), "On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasi- variational inequality problems" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 96 (Issue: 8) , 2014 , 71-85
Lê Trung Hiếu (1), Võ Minh Tâm (2), Nguyễn Thị Bích Thuận (3), "Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 98 (Tập: 64) , 2014 , 18-23
Hvedri Inassaridze (1), Le Hoang Mai (2), Nguyen Xuan Tuyen (3), "On radical classes of hemirings" , Tbilisi Mathematical Journal (ISSN:1512-0139) , Vol 7 (Issue: 1) , 2014 , 69-74
Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số thu gọn của môđun Buchsbaum và môđun Cohen-Macaulay" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 2 (Tập: ) , 2014 , 26-28
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 81 (Tập: 3) , 2013 , 207-217
12

QUAN TÂM NHIỀU