BÀI BÁO KHOA HỌC


Le Hoang Mai (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On J_s-semisimple left (right) V-semirings" , Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506) , Vol 9 (Issue: 3) , 2016 , 437-443
Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Xác suất Thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 1) , 2016 , 1-10
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 107 (Issue: 8) , 2015 , 87-94
Lê Minh Cường (1), "Tổng quan các nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , 99-102
V. M. Tam (1), "On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasi- variational inequality problems" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 96 (Issue: 8) , 2014 , 71-85
Lê Trung Hiếu (1), Võ Minh Tâm (2), Nguyễn Thị Bích Thuận (3), "Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 98 (Tập: 64) , 2014 , 18-23
Hvedri Inassaridze (1), Le Hoang Mai (2), Nguyen Xuan Tuyen (3), "On radical classes of hemirings" , Tbilisi Mathematical Journal (ISSN:1512-0139) , Vol 7 (Issue: 1) , 2014 , 69-74
Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số thu gọn của môđun Buchsbaum và môđun Cohen-Macaulay" , Tạp chí Khoa học ĐH An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 2 (Tập: ) , 2014 , 26-28
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 81 (Tập: 3) , 2013 , 207-217
Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số của môđun Buchsbaum" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 6 (Tập: ) , 2013 , 48-51
N. V. Hung (1), "Continuity of solutions for parametric generalized quasivariational relation problems" , Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812) , Vol 102 (Issue: ) , 2012 , 1-10
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 74 (Tập: 5) , 2012 , 197-209
N. V. Hung (1), "Sensitivity analysis for generalized quasi-variational relation problems in locally G-convex spaces" , Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812) , Vol 158 (Issue: ) , 2012 , 1-13
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nửa vành cộng giản ước" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 59 (Tập: 1) , 2010 , 155-162

QUAN TÂM NHIỀU