BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Lê Nam (1), "Classification of µ- maximal spacelike affine translation surface in the Minkovski space in R31 with density " , Journal of Science HCM Education University (ISSN:1859-3100) , Vol 3 (Issue: ) , 2018 , xx
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Sự tồn tại điểm bất động chung cho ánh xạ co dạng hữu tỉ suy rộng trên không gian b- metric" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , 63 - 69
Lê Xuân Trường (1), "Một số hướng khai thác bài toán trong dạy học môn toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 424 (Tập: ) , 2018 , xx
N. V. Dũng (1), "Answer to Kirk-Shahzad's question on Zhang-Jiang's fixsed point theorem" , Fixed Point Theory (ISSN:1583-5022) , Vol 1 (Issue: 19) , 2018 , xx
N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi -α- nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces" , Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563) , Vol 1 (Issue: 39) , 2018 , xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Phạm Ái Lam (2), "Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: ) , 2018 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "The generalized Banach conjecture in b-metric spaces" , Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738) , Vol 20 (Issue: 0) , 2018 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "The generalized hyperstability of general linear equations in quasi-Banach spaces" , Journal of mathematical analysis and applications (ISSN:0022-247X) , Vol 462 (Issue: 0) , 2018 , xx
Nguyen Van Hung (1), Nguyen Xuan Hai (2), "On the existence of solutions for vector quasiequilibrium problems" , Journal of Science HCM Education University (ISSN:1859-3100) , Vol 3 (Issue: 15) , 2018 , 00
Nguyen Van Hung (1), D. H. Hoàng (2), V. M. Tam (3), "Paninleve- Kuratowski convergences of the approximate solution sets for vector quasiequilibrium problems" , Carpathian Journal of Mathematics (ISSN:1584-2851) , Vol 1 (Issue: 34) , 2018 , 00
Lâm Quốc Anh (1), Nguyen Van Hung (2), "Gap functions and Hausdorf continuity of solution mappings to parametric strong vector quasiequilibrium problems " , Journal of Industrial and Management Optimization (ISSN:1547-5816) , Vol 1 (Issue: 14) , 2018 , 00
Ngô Tấn Phúc (1), Vũ Nhân Khánh (2), "Khảo sát tính chất số cơ sở bất biến của đại số đường đi Leavitt trên một số lớp đồ thị hữu hạn" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 15) , 2018 , 00
Lê Trung Hiếu (1), Trần Ngọc Hiệp (2), "Điều kiện đủ cho tính bị chặn của nghiệm của hệ phương trình vi phân phi tuyến cấp một" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 1 (Tập: 122) , 2018 , 00
Nguyễn Dương Hoàng (1), Bùi Công Luận (2), "Dạy học hình học không gian 11 theo hướng phân hóa nội tại" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 2) , 2018 , 65-68
Vũ Nhân Khánh (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Về tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 5 (Tập: 126) , 2018 , 00
Võ Xuân Mai (1), "Góp phần bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12)" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 347 (Tập: ) , 2018 , 00
N. V. Dũng (1), Vo Thi Le Hang (2), " Remarks on cyclic contractions in b-metric spaces and applications to integral equations" , Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas (ISSN:1579-1505) , Vol 1 (Issue: 111) , 2017 , 00
Trần Lê Nam (1), "Some results on curves in the plane with log-linear density" , Asian-European Journal of Mathematics (ISSN:1793-7183) , Vol 4 (Issue: ) , 2017 , 00
N. T. Hiếu (1), Lê Thị Chắc (2), "Some fixed point theorems for generalized α-geraghty contraction type mappings in b-metric spaces and some applications to the nonlinear integral equation" , Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (ISSN:0352-9665) , Vol 2 (Issue: ) , 2017 , 00
Huynh Van Quoc An (1), Dang Van Cuong (2), Nguyen Thi My Duyen (3), Doan The Hieu (4), Trần Lê Nam (5), "On entire f-maximal graphs in the Lorentzian product G(n) x R-1" , Journal of Geometry and Physics (ISSN:0393-0440) , Vol ĐB (Issue: ) , 2017 , 00
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU