BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Minh Hùng (1), Võ Nguyễn Trọng Hưởng (2), "Một vài ghi nhận về lớp từ vựng trong lời bình phóng sự trên Truyền hình Đồng Tháp 1" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 0) , 2017 , 00
Đặng Thanh Hải (1), "Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa biểu hiện qua cấu tạo từ chỉ tên gọi cá vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 5 (Tập: 259) , 2017 , xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Sinh sản nhân tạo cá linh ống" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 9 (Tập: 208) , 2015 , xx-xx
Đỗ Minh Hùng (1), "Nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Joseph Harold Greenberg, điểm lại những đóng góp quan trọng của ông" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 3 (Tập: 312) , 2015 , 68-78
Đỗ Minh Hùng (1), "Lớp động từ tình thái trong các bài diễn văn nhận chức Tổng thống Mĩ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 10 (Tập: 204) , 2012 , 20-29
Đỗ Minh Hùng (1), "Thuật ngữ tiếng Anh về các chiến lược học ngoại ngữ" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 12 (Tập: ) , 2012 , 78-80
Trần Thanh Vân (1), "Sự khác biệt giữa người bán hàng là nam và người bán hàng là nữ trong việc sử dụng hành động dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 2 (Tập: 39) , 2010 , xx-xx
Trần Thanh Vân (1), "Đặc điểm mặc cả của người mua là nam giới ở chợ Đồng Tháp" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 8 (Tập: 178) , 2010 , xx-xx
Trần Thanh Vân (1), "Chiến lược bán hàng ở chợ Đồng Tháp" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 1 (Tập: 2) , 2007 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU