BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Minh Hùng (1), "Nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Joseph Harold Greenberg, điểm lại những đóng góp quan trọng của ông" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 3 (Tập: 312) , 2015 , 68-78
Đỗ Minh Hùng (1), "Lớp động từ tình thái trong các bài diễn văn nhận chức Tổng thống Mĩ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 10 (Tập: 204) , 2012 , 20-29
Đỗ Minh Hùng (1), "Thuật ngữ tiếng Anh về các chiến lược học ngoại ngữ" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 12 (Tập: ) , 2012 , 78-80

QUAN TÂM NHIỀU