BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Thanh Vân (1), Võ Thị Kim Tuyền (2), Trần Lê Vĩnh (3), "Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Vân (1), "Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên sư phạm địa lý" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Hồng Vân (1), "Hướng dẫn phương pháp tự học cho sinh viên nhằm nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Trần Thị Hiền (1), "Quy trình rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành lịch sử" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 171 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Lê Thị Lệ Hoa (1), "Phát huy tính tích cực học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trường đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Bui Thi Kim Hang (1), "Teacher' perceptions and use of english hedges in classrom for deverloping efl learners' pragmatic competence" , European Journal of English Language Teaching  (ISSN:ISSN) , Vol 2 (Issue: ) , 2017 , xx-xx
Đỗ Minh Hùng (1), "EFL teachers’ perception and practice of question types in high school classes" , Modern Research Studies: An international journal of Humanities and Social sciences (ISSN:2349-2147) , Vol 4 (Issue: 3) , 2017 , 395-416
Đỗ Minh Hùng (1), "Vietnamese children’s retention of English vocabulary aspects via the input-based and output-based instruction" , Modern Research Studies: An international journal of Humanities and Social sciences (ISSN:2349-2147) , Vol 3 (Issue: 3) , 2016 , 575-597
Đỗ Minh Hùng (1), "Kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ I chuyên ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp: Khó khăn thường gặp và định hướng khắc phục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 126 (Tập: ) , 2016 , 40-42
Đỗ Minh Hùng (1), "Refining EFL students’ ability to make lexical inferences in English reading tasks at Vietnamese high schools" , Modern Research Studies: An international journal of Humanities and Social sciences (ISSN:2349-2147) , Vol 2 (Issue: 3) , 2015 , 410-428
Đỗ Minh Hùng (1), "Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tiếng Anh của học sinh khối 11 Trường THPT Thành phố Cao Lãnh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 10 (Tập: ) , 2015 , 96-101
Nguyễn Thị Trúc Minh (1), Trần Thụy Hoàng Yến (2), "Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ nhằm hình thành và phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học" , Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên (ISSN:1859-2171) , Số 133 (Tập: 1) , 2015 , 1859-2171
Đỗ Minh Hùng (1), "Một số ý kiến về dạy kĩ năng nói tiếng Anh 10" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 1 (Tập: 2) , 2009 , 50-52
Đỗ Minh Hùng (1), "Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh 10" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 11 (Tập: ) , 2009 , 82-84
Đỗ Minh Hùng (1), "Lỗi thường gặp trong sử dụng thì tiếng Anh của người Việt" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2008 , 23-28
Đỗ Minh Hùng (1), "Lỗi trong sử dụng mạo từ tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 5 (Tập: ) , 2007 , 65-74
Đỗ Minh Hùng (1), "Về việc kết hợp rèn luyện kĩ năng và nâng cao kiến thức ngữ pháp trong dạy-học ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 5 (Tập: ) , 2007 , 40-42
Đỗ Minh Hùng (1), "Danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 1 (Tập: 2) , 2006 , 75-80
Đỗ Minh Hùng (1), "Hoạt động viết chính tả theo nhóm trong học ngoại ngữ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 9 (Tập: ) , 2006 , 38-39
Đỗ Minh Hùng (1), "Tác động tích cực vào quá trình nghe để nâng cao kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: ) , 2005 , 38-40
12

QUAN TÂM NHIỀU