BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Thị Thu Hường (1), "Ứng dụng các kĩ năng mềm vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Đinh Văn Nhân (1), "Di sản văn hóa - nền tảng phát triển du lịch ở Đồng Tháp trong thời kỳ hội nhập" , Di sản Văn hóa Bộ VH, TT &DL (ISSN:1859-4956) , Số 2 (Tập: 63) , 2018 , 24
Lư Ngọc Trâm Anh (1), "Thành phần loài và giá trị sử dụng của thực vật ngập mặn ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Rừng và Môi trường TƯ Hội KHKT LN VN (ISSN:1859-1248) , Số 89 (Tập: ) , 2018 , 44-47
Lư Ngọc Trâm Anh (1), Võ Hoàng Anh Tuấn (2), Viên Ngọc Nam (3), "Tích tụ cac bon của rừng ngập mặn ở cồn trong, vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo từng giai đoạn" , Tạp Chí NN & PTNN, Bộ NN & PTNN (ISSN:1859-4581) , Số 18 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), Nguyen Huu Chiem (2), "Khảo sát thành phần loài thực vật bậc cao theo các loại đất ở vùng đồng lụt hở, tỉnh An Giang" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 2) , 2017 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU