BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Chính (1), "Vẻ đẹp trí tuệ của thơ văn xuôi" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 403 (Tập: 1) , 2018 , 93-95
Nguyễn Thị Chính (1), "Vẻ đẹp của lục bát tình đương đại" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 407 (Tập: 1) , 2018 , 93-95
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Một số ý kiến về giảng dạy văn học nhà nho yêu nước nửa sau thế kỷ XIX trong trường đại học sư phạm và phổ thông hiện nay" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 1) , 2018 , 33-35
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Tiếp xúc với văn học phương Tây và sự mở đường hội nhập của văn học nhà nho Nam Bộ trong quá trình phát triển văn học từ nửa sau thế kỷ XIX" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 7 (Tập: 1) , 2018 , 67-69
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Nghệ thuật thể hiện đất và người phương Nam trong một số truyện, kí của Anh Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn Quang Sáng" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 15 (Tập: 8) , 2018 , 44-59
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Chất trào tiếu trong thơ của Phan Văn Trị, Học Hạc và Nhiêu Tâm" , Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng LLPBVHNT TƯ (ISSN:0866-7349) , Số 4 (Tập: 1) , 2018 , 82-89
Nguyễn Thị Chính (1), "Thơ văn xuôi Việt Nam tiền hiện đại nhìn từ hệ hình tư duy" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 2 (Tập: 7) , 2017 , 1-11
Nguyễn Thị Chính (1), "Khuynh hướng giấu tính nhạc trong thơ văn xuôi" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 394 (Tập: 4) , 2017 , 87-89
Nguyễn Thị Chính (1), "Cái tôi hoài nghi, bất an trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 395 (Tập: 5) , 2017 , 83-86
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Các kiểu nhân vật trong truyện ngắn Lý Văn Sâm" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 3 (Tập: 1) , 2017 , 145-149
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Đặc điểm từ láy trong thơ điếu của Nguyễn Đình Chiểu" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 27 (Tập: 52) , 2017 , 140-147
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Kiểu con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX qua trường hợp Phan Thanh Giản" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 1 (Tập: 1) , 2017 , 71-73
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Từ sự rạn nứt tư tưởng trung quân đến sự hình thành tư tưởng trung nghĩa trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu" , Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Quốc Gia Hà Nội (ISSN:2354-1172) , Số 2 (Tập: 2) , 2016 , 93-95
Nguyễn Thị Chính (1), "Cái tôi trữ tình trong thơ văn xuôi Việt Nam hậu hiện đại" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 383 (Tập: 0) , 2016 , 61-65
Nguyễn Thị Chính (1), "Đặc trưng ngôn ngữ thơ văn xuôi" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 15 (Tập: 40) , 2016 , 112-119
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Quan niệm về chữ “trung” trong văn học nhà nho Nam Bộ giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 22 (Tập: 47) , 2016 , 114-124
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Cảm hứng cuộc sống và con người trong văn xuôi Đoàn Giỏi" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 4) , 2016 , 46-54
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Sự chuyển biến quan niệm trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 10 (Tập: 35) , 2015 , 50-57
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Vùng đất và con người phương Nam trong truyện ngắn của một số nhà văn Nam Bộ thời kỳ 1954 - 1975 " , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 11 (Tập: 12) , 2014 , 45-53
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Tâm trạng cô đơn - Nhìn từ thân phận người Việt xa xứ qua tiểu thuyết "Và khi tro bụi" của Đoàn Minh Phượng" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 14 (Tập: 0) , 2013 , 34-38
12

QUAN TÂM NHIỀU