BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Egg-lying behavior of Anisopteromalus calandrae (howard), an ectoparasitoid of Lasioderma serricorne (Fabricius)" , Tạp chí Sinh học Viện HL KH&CN Việt Nam (ISSN:0866-7160) , Số 39 (Tập: 4) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), "Khả năng kiểm soát mọt thuốc lá Lasioderma serricorne gây hại thức ăn nuôi cá của ong Anisopteromalus calandrae (howard)" , Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710) , Số 275 (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến sự sinh sản, tuổi thọ và khả năng ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (howard) ký sinh sâu non mọt thuốc lá" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 21 (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Đặc điểm hình thái và một số tập tính ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (howard) trên sâu non mọt thuốc lá Lasioderma serricorne (Fabricius)" , Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710) , Số 4 (Tập: 0) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU