BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Huỳnh Như (1), Phạm Hà Thanh Nguyên (2), "Nghiên cứu chế biến nước uống từ quả gấc và quả chanh dây" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 26 (Tập: ) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Nguyễn Thị Thu (3), Nguyễn Thị Thúy (4), Lê Thị Xuân Hương (5), "Hiệu lực phòng trừ một số chế phẩm bột từ cây tinh dầu đối với mọt thóc đỏ (Tribolium castaneum Herbst) và mọt ngô (Sitophilus zeamais Motschsky) gây hại nông sản bảo trong kho" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 44 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Hà Danh Đức (2), Trần Ngọc Lân (3), Trương Xuân Lam (4), "Thành phần côn trùng, nhện hại nông sản và thức ăn thuỷ sản trong kho tại tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre" , Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710) , Số 5 (Tập: ) , 2016 , xx

QUAN TÂM NHIỀU