BÀI BÁO KHOA HỌC


Huỳnh Quốc Tuấn (1), Nguyễn Ngọc Trân (2), Lê Thị Loan (3), "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi tham gia tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017 " , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 3 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Trần Kim Ngọc (1), "Nhận thức, thái độ của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp về người đồng tính" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: 6) , 2018 , xx
Trần Văn Thành (1), "Sự phụng thờ Trần Văn Năng ở Đồng Tháp" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 393 (Tập: 0) , 2017 , 82-85
Nguyễn Thị Chính (1), "Các dạng thức kết cấu của thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 8 (Tập: 122) , 2016 , 23-34
Trần Kim Ngọc (1), "Bồi dưỡng kiến thức về biến đổi sinh lí tuổi dậy thì và tình dục an toàn cho học sinh trung học cơ sở (Qua khảo sát tại Trường THCS Thống Linh, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 12 (Tập: 4) , 2015 , 53
Nguyễn Thị Chính (1), "Chơi giữa mùa trăng - Thế giới của cõi mộng, của sự huyền diệu" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số ĐB (Tập: 5) , 2014 , 65-71
Nguyễn Thuận Quý (1), "Tác động của hoạt động thương mại đến quan hệ tộc người Khmer ở khu vực biên giới Tây Nam Bộ của Việt Nam" , Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739) , Số 8 (Tập: 173) , 2014 , xx-
Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Ảnh hưởng của bitcoin đối với quy luật lưu thông tiền tệ theo quan điểm K.Marx trong thời đại hiện nay" , Tạp chí Khoa học Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ISSN:0866-7969) , Số 3 (Tập: 7) , 2014 , xx-xx
Trần Kim Ngọc (1), "Thực trạng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp trong đào tạo theo tín chỉ" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 7 (Tập: 2) , 2014 , 99
Trần Văn Luận (1), "Các chương trình và chính sách trợ giúp xã hội cho những nhóm xã hội yếu thế và dễ bị tổn thương" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 5 (Tập: ) , 2013 , xx-xx
Trần Kim Ngọc (1), "Nhận thức về tình dục an toàn của sinh viên Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 10 (Tập: 158) , 2011 , 18
Trần Kim Ngọc (1), "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đa dạng hóa các hoạt động kinh tế của nông hộ ở xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 1 (Tập: 1) , 2009 , 98
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Hệ thống kĩ năng dạy học Toán ở THPT" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: 8) , 2008 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU