BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Thị Nhung (1), "Chính sách dân tộc ở Cộng Hòa Liên Bang xã hội chủ nghĩa Nam tư dưới thời Tito (1945-1980)" , Nghiên cứu Châu Âu (ISSN:0868-3581) , Số 5 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thế Hồng (1), "Giáo dục những giá trị lịch sử và văn hóa các làng nghề truyền thống ở tỉnh Đồng Tháp cho sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 153 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Lê Xuân Trường (1), "Bồi dưỡng năng lực giải toán số học cho sinh viên thông qua dạy học môn số học ở trường sư phạm." , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 326 (Tập: ) , 2014 , 00
Nguyễn Văn Triển (1), "Một số vấn đề nghiên cứu biên soạn và dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2012 , xx-xx
Lê Kim Oanh (1), "Thành tựu đối ngoại của Đảng thời kì đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 3 (Tập: 6) , 2012 , xx
Lê Kim Oanh (1), "Tác động của trận Điện Biên Phủ trên không đến việc kí kết hiệp định Pa-ri" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 1) , 2011 , xx

QUAN TÂM NHIỀU