BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Trần Mai Trâm (1), "Giao thoa văn hóa Đông - Tây trong tập thơ "Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh" , Giáo dục nghệ thuật Trường ĐHSP nghệ thuật TW (ISSN:1859-4964) , Số 24 (Tập: ) , 2018 , 33
Nguyễn Thị Song Thương (1), "Giao thông của cư dân óc eo ở miền Tây Nam Bộ từ những thế kỷ đầu công nguyên" , Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667) , Số 23 (Tập: 3) , 2018 , 8
Lê Thị Thanh Yến (1), "Bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Khoa họcTrường ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 33 (Tập: 58) , 2017 , 15
Đinh Văn Nhân (1), "Lễ hội truyền thống ở Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp và vai trò giáo dục văn hóa trong xã hội đương đại" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 12 (Tập: ) , 2017 , 30

QUAN TÂM NHIỀU