BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Hồng Nho (1), "Sự biến động các yếu tố môi trường nước trong hệ thống ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tuần hoàn" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 21 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
L.T. Hung (1), Nguyễn Thị Thành (2), M.A. Pham (3), C.L. Browdy (4), "A comparison of the effect of dietary fungal phytase and dicalcium phosphate supplementation on growth performances, feed and phosphorus utilization of tra catfish juveniles (Pangasianodon Hypophthalmus Sauvage, 1878)" , Aquaculture Nutrition (ISSN:1353-5773) , Vol 21 (Issue: 1) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Quy trình nuôi cá lóc đầu nhím thương phẩm" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 6 (Tập: 205) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Sinh sản nhân tạo cá nàng hai Chilata ornata" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 10 (Tập: 209) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Quy trình ương cá tra giống không thay nước" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 13 (Tập: 212) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 14 (Tập: 213) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Sinh sản nhân tạo cá lóc đầu nhím" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 15 (Tập: 214) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), Bá Vây (2), "Sinh sản nhân tạo cá sặc rằn" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 24 (Tập: 199) , 2014 , xx-xx
Bui M. Tam (1), N. Thanh Phuong (2), Nguyễn Gia Hiển (3), S. De Silva Sena (4), "Fry and fingerling transportation in the striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus, farming sector, Mekong Delta, Vietnam: A pivotal link in the production chain" , Aquaculture (ISSN:0044-8486) , Vol 39 (Issue: 1) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Thị Thủy (1), Nguyễn Như Trí (2), Phạm Minh Anh (3), "Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung nấm men (Kluyveromyces marxianus) đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng miễn dịch của cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) giống" , Khoa học KT Nông lâm nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TPHCM (ISSN:1859-1523) , Số 1 (Tập: 1) , 2012 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU