BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Thị Tuyết Giang (1), "Quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động " , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đoàn Văn Nhật (1), "Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ" , Bảo Hiểm Xã Hội (ISSN:1859-2562) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU