BÀI BÁO KHOA HỌC


Huỳnh Quốc Tuấn (1), Phạm Ánh Tuyết (2), "Khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên " , Kinh tế - Kỹ thuật (ISSN:0866-7802) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thanh Tùng (1), Hoàng Thị Doan (2), Thái Thị Yến Khoa (3), "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường Đại học Đồng Tháp " , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 6 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thanh Tùng (1), Hoàng Thị Doan (2), "Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 6 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Hoàng Trung (1), "Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Phạm Xuân Viễn (1), "Bàn về tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam" , Tạp chí Tài chính (ISSN:005-56) , Số 653 (Tập: 2) , 2017 , xx-xx
Phạm Xuân Viễn (1), Trần Ngọc Gái (2), "Phát triển thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp" , Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764) , Số 140 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Đào tạo nghề: Giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Tháp" , Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764) , Số 136 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Hoàng Thị Doan (1), Nguyễn Thanh Tùng (2), "Văn hóa tổ chức và xây dựng văn hóa tổ chức tạo động lực làm việc cho người lao động trong Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Lê Thị Kim Triệu (1), "Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4,0" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 33 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Ngọc Trân (1), Lê Thị Loan (2), Hồ Thị Khánh Linh (3), " Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 27 (Tập: ) , 2017 , 85-88
Nguyễn Thanh Tùng (1), Hoàng Thị Doan (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , 24-26
Trần Thị Bích Liên (1), "Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng ThápMô hình chi trả cổ tức của Linter: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam" , Tạp chí Công Thương (ISSN:0866-7756) , Số 33 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Trần Thị Bích Liên (1), "Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 33 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Hoàng Thị Tố Như (1), Nguyễn Anh Tú (2), "Tác động cuả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các lĩnh vực trong nền kinh tế" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số 505 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Hoàng Thị Tố Như (1), ""Start-up" khởi nghiệp trong sinh viên Đai học Đồng Tháp: bước khởi động nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội thời kỳ hội nhập" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Mỹ Trinh (1), Trần Thị Bích Liên (2), "Tìm giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tỉnh Đồng Tháp" , Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764) , Số 2 (Tập: ) , 2017 , 642-643
Phạm Xuân Viễn (1), "Vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" , Tạp chí Tài chính (ISSN:005-56) , Số 627 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), "Khảo sát doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long: Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx-xx
123

QUAN TÂM NHIỀU