BÀI BÁO KHOA HỌC


Cao Thị Bích Liên (1), "Giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Sheng-Jie Lu (3), Li-Juan Zhao (4), Xi-Ling Xu (5), Hong-Guang Xu (6), Jun Li (7), Wei-Jun Zheng (8), "Spin−Orbit Splittings and Low-Lying Electronic States of AuSi and AuGe: Anion Photoelectron Spectroscopy and ab Initio Calculations" , Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639) , Vol 122 (Issue: ) , 2018 , 3374-3382
Nguyễn Bích Hằng (1), "Đổi mới phương pháp dạy học môn đàn phím điện tử cho sinh viên Ngành Giáo dục Mầm non" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Nguyễn Bích Hằng (1), "Đổi mới phương pháp dạy học môn đàn phím điện tử cho sinh viên Ngành Giáo dục Mầm non" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Nguyễn Trần Ngọc Hân (1), Hồ Thị Thu Hà (2), "Khả năng ngôn ngữ của trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mầm non Hồng Gấm và Trường Mầm non Hoa Sữa, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2018 , 1859-3917
Vũ Thị Hiền (1), "Cấu trúc của hành động hỏi, yêu cầu và từ chối trong giao tiếp hành chính trên một số địa bàn tỉnh Đồng Tháp" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: 0) , 2018 , 1859-2694
Võ Thị Nhỏ (1), "Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ứng dụng rèn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: 0) , 2018 , 1859-2694
Võ Thị Lan (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường chơi ngoài trời cho trẻ mầm non" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: 0) , 2018 , 0866-7675
Nguyễn Thị Hồng Khoa (1), Võ Thị Bích Vân (2), "Thực trạng mức độ phát triển tri giác không gian cho trẻ mẩu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non tại thành phố Cao Lãnh" , Tạp chí Giáo chức Việt Nam (ISSN:1859-2902) , Số 129 (Tập: 0) , 2018 , 1859-2902
Võ Ngọc Quyên (1), "Nâng cao chất lượng dạy hát cho sinh viên ngành giáo dục Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: 2) , 2018 , 1859-0810
Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Giáo dục nhận thức cho học sinh tiểu học về tài nguyên thiên nhiên thông qua tích hợp các bài dạy môn lịch sử và địa lý, đọa đức lớp 4" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Nhìn lại tác động của quan hệ ASEAN - Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giai đoạn ( 2003-2013)" , Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739) , Số 4 (Tập: 65) , 2018 , 0866-7314
Trần Văn Triều (1), "Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chung cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: 1) , 2018 , 0866-7314
Lê Thị Thanh Hồng (1), Trần Văn Tuấn (2), "Những hình thức và phương pháp ôn tập cho sinh viên GDMN đạt hiệu quả trong việc học tập môn văn học" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Trần Thị Kim Thúy (1), "Ảnh hưởng các mức protein thô đến gà Sao sinh sản giai đoạn 21-40 tuần tuổi tại tỉnh Đồng Tháp " , Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751) , Số 229 (Tập: 2) , 2018 , 1859-476x
Trần Nguyễn Thị Như Mai (1), "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non qua dạy học phần nghiệp vụ sư phạm" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 167 (Tập: 2) , 2018 , 1859-0810
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực thực nghiệm dựa trên thí nghiệm tự tạo" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Trần Hoàng Anh (1), Nguyễn Thị Trang (2), "Sử dụng sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập dạy học các lớp từ có quan hệ về nghĩa cho học sinh tiểu học" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 167 (Tập: 2) , 2018 , 1859-0810
Trần Hoàng Anh (1), Nguyễn Thị Trang (2), "Xây dựng bài tập dạy từ trái nghĩa bằng các hình thức mới cho học sinh tiểu học trong môn tiếng Việt" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Trần Đức Hùng (1), Nguyễn Thị Anh Thi (2), Phạm Thị Thu Thảo (3), "Phương pháp sửa lỗi phát âm qua phân môn học vần cho học sinh lớp 1 ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , 1859-0810
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU