BÀI BÁO KHOA HỌC


Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (Tập: 2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (Tập: 1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (Tập: 2) , 2020 , 20 - 22
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (Tập: 2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (Tập: 2) , 2019 , 78 - 80
Nguyễn Trung Thương (1), Phạm Văn Tặc (2), "Sử dụng trò chơi trong các tiết học tiếng Anh cho học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 86 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), "Hấp thụ phi tuyến hai photon trong các hệ hai chiều:Hố lượng tử, graphene nanoribbons và cấu trúc tực graphene (MoS2, phosphorene)" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 86 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Thái Thị Kim Diệu (1), "Nâng cao kỹ năng phát âm các phụ âm cuối tiếng Anh cho sinh viên năm hai chuyên ngành tiếng Anh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Ngọc Trinh (2), Huỳnh Ngọc Linh (3), "Một số lỗi giới từ trong bài viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất không chuyên ngữ Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 167 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Phạm Thị Kim Dung (1), Lê Huỳnh Thanh Huy (2), Phan Thái Anh Thư (3), "Hiệu quả của mô hình tiếng Anh cộng đồng “vui học tiếng Anh” dành cho học sinh tiểu học ở Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 152 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU