BÀI BÁO KHOA HỌC


Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Thủ pháp nghệ thuật trong trang trí Pháp lam Huế Thế kỷ XIX" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , 0
Châu Hoàng Trọng (1), Nguyễn Thị Chúc Linh (2), "Tính biểu cảm của Nét và Mảng trong tác phẩm sơn khắc Việt Nam" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 33 (Tập: 0) , 2018 , 114-120
Châu Hoàng Trọng (1), "Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong các tác phẩm hội họa Việt Nam thời kỳ 1945 - 1975" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 22 (Tập: 0) , 2016 , tr.84 - 92
Châu Hoàng Trọng (1), "Giá trị đặc sắc của nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 0) , 2016 , tr.109 -115
Châu Hoàng Trọng (1), "Hình ảnh thiên nhiên và con người vùng Đồng Tháp Mười trong sáng tác hội họa Việt Nam hiện đại" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 8 (Tập: 0) , 2014 , 52 - 64
Lê Minh Quang (1), "Vai trò của logo trong nhận diện thương hiệu doanh nghiệp" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 360 (Tập: 0) , 2014 , 00-00

QUAN TÂM NHIỀU