BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Văn Hùng (1), "Rèn luyện cho sinh viên sư phạm chuyên ngành toán một số kỹ năng chẩn đoán trong dạy học các kiến thức số học ở tiểu học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 296 (Tập: 10) , 2012 , xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi sử dụng phép suy luận tương tự trong học Toán" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 57 (Tập: 9) , 2012 , xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi dùng suy luận quy nạp không hoàn toàn trong dạy học môn Toán" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 300 (Tập: 12) , 2012 , xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Bồi dưỡng năng lực chẩn đoán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong dạy học kiến thức Số học ở tiểu học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 1 (Tập: ) , 2011 , xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Bồi dưỡng năng lực chẩn đoán trong dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 11 (Tập: ) , 2009 , xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Góp phần rèn luyện và phát triển tư duy toán học cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua hoạt động Huy động - Tổ chức vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm." , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 2 (Tập: 37) , 2008 , xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm ngành toán năng lực tiếp cận lý thuyết hoạt động trong nghiên cứu và thực hành dạy học toán." , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 11 (Tập: ) , 2007 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU