BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Dương Hoàng (1), "Constructivist teaching in Vietnam mathematics classes: A case study of teachinh equations of straight lines in the plane (Geometry grade 10th-high school, Vietnam)" , The European Journal of Education and Applied Psychology (ISSN:2310-5704) , Vol 4 (Issue: ) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm tòi lời giải bài toán cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: 8) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ toán học cho học sinh trong dạy học hình học ở trường trung học cơ sở " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: 10) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9)" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 417 (Tập: 11) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy Toán lớp 2" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Trần Minh Lớn (2), "Vận dụng phương pháp tọa độ vào giải Toán Hình học không gian ở trung học phổ thông" , (ISSN:) , Số 144 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trong dạy học toán 10" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 4) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ quá trình tự học Toán cho học sinh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 150 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Khai thác các yếu tố lịch sử Toán trong dạy học Toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 150 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học khái niệm số, chương trình Toán lớp 2" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện tư duy logic thông qua dạy học các yếu tố Hình học Toán lớp 3" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Bồi dưỡng năng lực phân tích cách tìm lời giải bài toán thông qua phân tích và sửa chữa sai lầm của học sinh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 152 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm đường lối giải bài toán chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hình học 10" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: ) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Xuân Trường (2), "Một số biện pháp phát triển năng lực suy luận cho học sinh trong dạy học Số học lớp 5" , Tạp chí Toán học Nhà trường (ISSN:2354-1229) , Số 7 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Bồi dưỡng năng lực giải phương trình vô tỉ cho học sinh thông qua việc phân tích hình thức bài toán" , Tạp chí Toán học Nhà trường (ISSN:2354-1229) , Số 7 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Định hướng vận dụng phương pháp khám phá – tìm tòi trong dạy Toán trung học cơ sở" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 4) , 2015 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Dạy học định lý Hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Geospace" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 8 (Tập: 60) , 2015 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện kỹ năng liên tưởng và huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học giải toán bất đẳng thức" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 330 (Tập: 2) , 2014 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Xây dựng và phát triển chương trình bộ môn phương pháp dạy học Toán tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 102 (Tập: 3) , 2014 , xx
12

QUAN TÂM NHIỀU