BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Thụy Hoàng Yến (1), "Một số phương pháp giải toán trắc nghiệm chủ để tính đơn điệu của hàm số" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , 00
Võ Xuân Mai (1), "Xây dựng tình huống dạy học sử dụng trực quan hỗ trợ học sinh trực giác toán hoc giải quyết vấn đề" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 432 (Tập: ) , 2018 , xx
Lê Duy Cường (1), "Sử dụng bản đồ tư duy dạy học nội dung diện tích hình học ở tiểu học." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Lê Xuân Trường (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực vận dụng lí thuyết hoạt động trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 408 (Tập: ) , 2017 , 00
Nguyễn Phương Chi (1), Võ Xuân Mai (2), "Learning by intuiting- The approach to solve the unfoeseen problems in mathematics education" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Vol 62 (Issue: 6) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Constructivist teaching in Vietnam mathematics classes: A case study of teachinh equations of straight lines in the plane (Geometry grade 10th-high school, Vietnam)" , The European Journal of Education and Applied Psychology (ISSN:2310-5704) , Vol 4 (Issue: ) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Thị Xuân Mai (2), "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm tòi lời giải bài toán cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: 8) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ toán học cho học sinh trong dạy học hình học ở trường trung học cơ sở " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: 10) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9)" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 417 (Tập: 11) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Văn Nghĩa (2), "Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy Toán lớp 2" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Trần Minh Lớn (2), "Vận dụng phương pháp tọa độ vào giải Toán Hình học không gian ở trung học phổ thông" , (ISSN:) , Số 144 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trong dạy học toán 10" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 4) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Võ Thanh Hùng (2), "Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ quá trình tự học Toán cho học sinh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 150 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Võ Anh Thư (2), "Khai thác các yếu tố lịch sử Toán trong dạy học Toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 150 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Trương Thị Thiên Kim (2), "Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học khái niệm số, chương trình Toán lớp 2" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Thị Mai (2), "Rèn luyện tư duy logic thông qua dạy học các yếu tố Hình học Toán lớp 3" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx
Võ Xuân Mai (1), Lê Ngô Nhật Huy (2), "Về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong hình học không gian" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 28 (Tập: 0) , 2017 , 00
Võ Xuân Mai (1), "Khai thác bài toán hình học không gian trong dạy học toán ở trường phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực khám phá tri thức mới cho học sinh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 24 (Tập: ) , 2017 , 00
Lê Xuân Trường (1), "Một số biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực thông qua dạy học môn Phương pháp dạy học toán tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 21 (Tập: ) , 2016 , 00
1234

QUAN TÂM NHIỀU