THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Ngọc Tú
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh00
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 140

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Ngọc Tú (1), "TiO2 Nanotubes with Different Ag Loading to Enhance Visible-Light Photocatalytic Activity", Journal of Nanomaterials (ISSN:1687-4110), Số 2017 (0) , 2017, 0

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ