THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Đệ
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh10/8/1959
Đơn vịHiệu trưởng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC - Tiếng Anh
Tin họcB - Tin học
Thành tích50 bài báo, 7 kỷ yếu, 5 đề tài, 6 sách.

Lược xem: 1019

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Bàn về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục", Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 136 (1) , 2017, 98-101
Đặng Quốc Bảo (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Phạm Minh Giản (3), "Đọc nội dung “Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục đi trước thời đại” của Trần Văn Nhung: những cộng hưởng và liên tưởng", Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 19 (4) , 2016, 3-7
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Sang (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau", Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 (8) , 2016, 3-6
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Thanh Nghị (2), "Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Cần Thơ", Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 129 (9) , 2016, 59-61
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Thị Toàn (2), "Biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trung học phổ thông ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 23 (12) , 2016, xx
12345678910

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Ứng dụng các phần mềm thống kê để phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học giáo dục", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2016, 80-86
Nguyễn Văn Đệ (1), "Trường ĐHSP Đồng Tháp với việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên người dân tộc thiểu số", Kỷ yếu Hội thảo của Dự án Những nẻo đường đến đại học (Tài trợ bởi Quỹ Ford, Hoa Kỳ), Số 0 () , 2016, 20-22
Nguyễn Văn Đệ (1), "Nhận dạng những điểm yếu của sinh viên sư phạm, đề xuất đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc (Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội), Số 0 () , 2012, 73-78
Nguyễn Văn Đệ (1), "Tổng kết ba năm thực hiện Dự án PHE tại Trường Đại học Đồng Tháp", Sách Hỗ trợ học sinh, sinh viên thiệt thòi: Một hướng đi (NXB Nông Nghiệp), Số 0 () , 2011, 94-97
Nguyễn Văn Đệ (1), "Về ĐNGV ở các trường/khoa sư phạm vùng ĐBSCL tham gia đào tạo giáo viên trung học phổ thông", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐHSP Huế (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế), Số 0 () , 2009, 46-53
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn", NXB Giáo dục Việt Nam, 196 (Trang), 2017
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Hưng (2), Hoàng Thị Minh Phương (3), "Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 120 (Trang), 2016
Bùi Việt Phú (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Đặng Bá Lâm (3), "Giáo trình Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 208 (Trang), 2014
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Hùng (2), "Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 115 (Trang), 2013
Nguyễn Văn Đệ (1), "Đào tạo bồi dưỡng giảng viên trẻ ở các trường đại học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long", NXB Chính trị quốc gia, 132 (Trang), 2012
12

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005 - 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh Kiên Giang", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Giản (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", 2012-2014 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), "Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Võ Thanh Tùng (2), "Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2007-2015", 2007-2008 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ