THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Đệ
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh10/8/1959
Đơn vịTrung tâm Liên kết đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC - Tiếng Anh
Tin họcB - Tin học
Thành tích56 bài báo, 22 kỷ yếu, 6 đề tài, 6 sách.

Lược xem: 299

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Châu Quỳnh Dao (2), "Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang", Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957), Số 1 (0) , 2018, 84-87
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Tùng Lâm (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 83 (144) , 2018, 69-73
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Vũ (2), "Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 425 (3) , 2018, 5-9
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Ngọc Toàn (2), "Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 30 () , 2018, 3-5
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Đình Tân (2), "Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 28 (10) , 2017, xx
12345678910...

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Đệ (1), Thiều Văn Nam (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 () , 2018, 35-44
Nguyễn Văn Đệ (1), "Giải pháp xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2017, 38-45
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thị Thu Hằng (2), Thiều Văn Nam (3), "Liên kết đội ngũ giảng viên trong hoạt động bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của các trường/ khoa sư phạm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long", HTKH Quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm (Trường Đại học Vinh), Số 11 (0) , 2017, 26-27
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Ứng dụng các phần mềm thống kê để phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học giáo dục", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2016, 80-86
Nguyễn Văn Đệ (1), "Trường ĐHSP Đồng Tháp với việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên người dân tộc thiểu số", Kỷ yếu Hội thảo của Dự án Những nẻo đường đến đại học (Tài trợ bởi Quỹ Ford, Hoa Kỳ), Số 0 () , 2016, 20-22
12345

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn", NXB Giáo dục Việt Nam, 196 (Trang), 2017
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Hưng (2), Hoàng Thị Minh Phương (3), "Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 120 (Trang), 2016
Bùi Việt Phú (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Đặng Bá Lâm (3), "Giáo trình Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 208 (Trang), 2014
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Hùng (2), "Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 115 (Trang), 2013
Nguyễn Văn Đệ (1), "Đào tạo bồi dưỡng giảng viên trẻ ở các trường đại học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long", NXB Chính trị quốc gia, 132 (Trang), 2012
12

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005 - 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh Kiên Giang", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Giản (2), Lê Kim Oanh (3), Đỗ Thị Hồng Hạnh (4), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", 2012-2014 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), "Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Võ Thanh Tùng (2), "Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2007-2015", 2007-2008 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ