THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Mạnh Thúy Quỳnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh16/02/1977
Đơn vịTrung tâm Quản lý dịch vụ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 126

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Ngọc Trinh (2), Huỳnh Ngọc Linh (3), "Một số lỗi giới từ trong bài viết tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, xx
Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Ngọc Trinh (2), Huỳnh Ngọc Linh (3), "Một số lỗi giới từ trong bài viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất không chuyên ngữ Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Thị Yến Phi (2), "Kỹ năng giao tiếp - nhân tố quan trọng giúp sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp tìm được việc làm sau khi ra trường ", Những kĩ năng mềm cần bồi dưỡng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2013, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ