THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Kim Chuyên
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh15/9/1975
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcB
Thành tích12 bài báo, 8 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 211

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Nâng cao ý thức ứng xử văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 157 (11) , 2017, 47-49
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Phát triển mô hình cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (12) , 2016, 259-261
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội theo hướng phát triển năng lực người học ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 135 (11) , 2016, 42-44
Nguyễn Kim Chuyên (1), "Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Giáo dục học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (12) , 2015, xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Làm việc nhóm - Kỹ năng cần bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 353 (3) , 2015, xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Vai trò của giảng viên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2017, xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội ở Trường Đại học Đồng Tháp theo hướng phát triển năng lực người học", HTKH Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các ngành sư phạm khoa học xã hội đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông sau năm 2015 (Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Giảng viên – Nhân tố quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục – Đào tạo ", Hội thảo Đổi mới giáo dục phổ thông và vai trò, nhiệm vụ của Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 8 () , 2015, xx-xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Từ cảm xúc ngày xuân tản mạn về nghề dạy học", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở đại học ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Kim Chuyên (1), "Xây dựng và sử dụng trò chơi dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của sinh viên sư phạm trong dạy học môn Giáo dục học ở Trường Đại học Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ