THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Tấn Thạch
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh19/11/1982
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcĐại học
Thành tích4 bài báo, 4 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 97

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Tấn Thạch (1), "Vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm vào dạy học phần Sử dụng trình chiếu cơ bản trong chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản ở Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 180 (1) , 2018, 4-6
Huỳnh Tấn Thạch (1), Trần Thị Kim Duyên (2), "Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 147 (2) , 2017, xx
Huỳnh Tấn Thạch (1), "Đổi mới phương pháp dạy học môn Tin học ở Trường Đại học Đồng Tháp theo định hướng phát triển năng lực", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 157 (2) , 2017, xx
Huỳnh Tấn Thạch (1), "Quản lý hoạt động dạy học tin học không chuyên ở trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 132 () , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Tấn Thạch (1), "Phát triển Đảng viên – Xây dựng đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên", HT Công tác phát triển Đảng trong sinh viên của các trường Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp), Số 3 () , 2015, xx-xx
Huỳnh Tấn Thạch (1), "Suy nghĩ về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Đồng Tháp ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Thanh Hà (1), Huỳnh Tấn Thạch (2), "Một vài suy nghĩ về công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trẻ của Trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội nghị Quá trình 38 năm hình thành ngành Sư phạm và 10 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2012, xx-xx
Huỳnh Tấn Thạch (1), "Tác động của nền kinh tế thị trường đối với đạo đức của sinh viên Trường ĐHSP Đồng Tháp trong thời đại ngày nay", Hội thảo Công tác hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 () , 2007, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ