THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thụy Như Phượng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh10/06/1983
Đơn vịTrung tâm Liên kết đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcTin căn bản
Thành tích3 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 129

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trương Tấn Đạt (1), Trần Thụy Như Phượng (2), "Thực trạng đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 11 (0) , 2017, xx
Trần Thụy Như Phượng (1), "Tổ chức dạy học Vật lý đại cương theo hình thức seminar cho sinh viên đại học sư phạm với sự hỗ trợ của CNTT", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2010, xx-xx
Trần Thụy Như Phượng (1), "Xây dựng Website hỗ trợ sinh viên học tập Vật lý đại cương phần "Cơ học" ở trường đại học sư phạm", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2009, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Thụy Như Phượng (1), "Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục", HTKH Đào tạo giáo viên tại các trường Đại học đa ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội), Số 5 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Trần Thụy Như Phượng (2), "Ban tư vấn tạo môi trường cho sinh viên học tập và rèn luyện", Hội nghị Sơ kết một năm hoạt động tư vấn sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ