THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Xu
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh14/4/1984
Đơn vịPhòng Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích9 bài báo, 13 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 302

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Xu (1), Lê Nhựt Long (2), "Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 81 (12) , 2017, 294-297
Nguyễn Văn Xu (1), Trần Thanh Phúc (2), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp theo xu thế hội nhập - Thực trạng và giải pháp", Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208), Số 31 (8) , 2017, xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Hà (2), Trần Ngọc Thuận (3), "Dạy học áp dụng kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (8) , 2017, xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thị Kim Lan (3), Trần Thanh Phúc (4), "Phân tích kết quả khảo sát ý kiến người học để đưa ra giải pháp tiếp cận tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 153 (9) , 2017, xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Huy (2), "Solutions of approaching English for students at Dong Thap University, Viet Nam", Asian Journal of Educational Research (ISSN:2311-6080), Vol 5 (2), 2017, xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Xu (1), Huỳnh Thị Thanh Trúc (2), "Giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Đồng Tháp theo hướng bền vững trong giai đoạn hội nhập như hiện nay", Hội thảo Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp (Trường ĐH sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), Số 10 (0) , 2017, 148-156
Nguyễn Văn Xu (1), "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học trong giai đoạn hiện nay", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Văn Xu (1), "Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực ĐBSCL trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", Đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn 2030 (Nam Can Tho University), Số 10 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Văn Xu (1), Ho Thi Bao Yen (2), "Current solutions for developing a sustainabe agriculture industry in Dong Thaps Province", Kỷ yếu hội thảo Trường ĐH Đồng Tháp về ứng dụng CNTT (Trường ĐH Trà Vinh), Vol 9 (), 2016, xx-xx
Nguyễn Văn Xu (1), "Giải pháp quản lý hoạt động dạy và học tiếng anh không chuyên ở trường đại học đồng tháp trong giai đoạn hiện nay", Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2016, xx-xx
123

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ