THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Minh Dục
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh15/07/1961
Đơn vịPhòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 3 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 63

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Minh Dục (1), "Một số biện pháp xây dựng tập thể Phòng Kế hoạch - Tài chính vững mạnh", Hội nghị Điển hình tiên tiến Trường Đại học Đồng Tháp năm 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Minh Dục (1), "Một số đề xuất về việc ban hành thể chế, qui định về việc ứng dụng CNTT trong nhà trường", Kỷ yếu Hội thảo ban hành thể chế quy định ứng dụng CNTT (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 6 () , 2012, xx-xx
Nguyễn Minh Dục (1), "Một số vấn đề ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo ban hành thể chế quy định ứng dụng CNTT (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 6 () , 2012, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ