THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hoàng Trung
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh21/10/1984
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcB
Thành tích9 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 109

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Trung (1), "Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 0 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Hoàng Trung (1), "Nghiên cứu mối quan hệ giữa dân số và kinh tế tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 479 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Hoàng Trung (1), "Thực trạng lao động và việc làm nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 128 () , 2016, xx-xx
Lê Thị Loan (1), Nguyễn Hoàng Trung (2), Phạm Xuân Viễn (3), "Mức độ hài lòng của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 13 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Hoàng Trung (1), Nguyễn Phú Son (2), "Thực trạng lao động và việc làm nông thôn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay", Tạp Chí NN & PTNN, Bộ NN & PTNN (ISSN:1859-4581), Số 18 () , 2015, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Trung (1), "Phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa ở huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ