THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Tập
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh16/12/1992
Đơn vịPhòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 116

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp", Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764), Số 140 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Đào tạo nghề: Giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Tháp", Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764), Số 136 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 0 () , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm