THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh22/06/1986
Đơn vịPhòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 103

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thị Lụa (1), Nguyễn Thị Mỹ Xuân (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại các đơn vị trong Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 14 () , 2015, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ