THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Cái Thị Lê Nương
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh29/11/1977
Đơn vịPhòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 320

BÀI BÁO KHOA HỌC

Cái Thị Lê Nương (1), Phạm Minh Giản (2), "Một số biện pháp quản lý hoạt động phong trào văn nghệ - thể dục thể thao sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 28 (10) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Cái Thị Lê Nương (1), "Hoạt động tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015", HN Sơ kết hoạt động tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước năm 2013 (BCĐ đề án 343 PN Sở GD&ĐT Đồng Tháp), Số 10 () , 2013, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ