THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Đan Thanh
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh1977
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 57

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Sơn Lâm (1), Phạm Trọng Nhân (2), Nguyễn Thị Đan Thanh (3), "Xây dựng mô hình tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 179 (2) , 2018, 53-55

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Đan Thanh (1), "Tư vấn học đường đã đến lúc cần quan tâm", Hội thảo Công tác hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 () , 2007, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ