THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Kim Chi
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh6/20/1981
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 65

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Kim Chi (1), "Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn hòa âm cho sinh viên hệ đại học sư phạm âm nhạc Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 154 (1) , 2017, 1859-0810
Lê Thị Kim Chi (1), "Kinh nghiệm giảng dạy môn Âm nhạc cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 116 (0) , 2015, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ