THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Nghiêm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh15/4/1984
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích4 bài báo, 13 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 485

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2022", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 (12) , 2017, xx
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Cảm hứng cuộc sống và con người trong văn xuôi Đoàn Giỏi", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 19 (4) , 2016, 46-54
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Nghiêm (2), "Đẩy mạnh hoạt động liên kết đội ngũ giảng viên giữa các trường đại học, cao đẳng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 16 (11) , 2015, 7-12
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Nghiêm (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 9 (6) , 2014, 3-7

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Nghiêm (1), Cao Dao Thép (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và tiểu học - Nhìn từ đề xuất của học viên", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2018, xx-xx
Võ Thanh Tùng (1), Nguyễn Văn Nghiêm (2), "Mục tiêu và giải pháp tái cấu trúc nhà trường ở Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2022", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2017, xx
Võ Thanh Tùng (1), Nguyễn Văn Nghiêm (2), "Thực trạng và giải pháp tái cấu trúc tại Trường Đại học Đồng Tháp", Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số phát triển năng lực trường sư phạm ( Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo), Số 10 () , 2016, 206-213
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "10 sự kiện tiêu biểu của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2014", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu phát triển Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn 2015 - 2020", Hội nghị Điển hình tiên tiến Trường Đại học Đồng Tháp năm 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2015, xx-xx
123

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Đặc sắc nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ