THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Ngọc Tiến
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh08/09/1986
Đơn vịPhòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 75

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Ngọc Tiến (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lý sinh viên ngoại trú ở Trường Đại học Đồng Tháp ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 179 (2) , 2018, 112-114

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ