THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bùi Văn Diễn
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh15/11/1988
Đơn vịPhòng Tổ chức cán bộ và Công tác Đảng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 117

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Bùi Văn Diễn (2), "Công tác tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý cho sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Hội nghị Sơ kết một năm hoạt động tư vấn sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ