THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Tấn Lộc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh14/11/1983
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcThạc sĩ Khoa học máy tính
Thành tích1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 149

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Tấn Lộc (1), Nguyễn Minh Phương (2), "Công cụ Ted Talks và ứng dụng vào dạy - học Tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 159 (2) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Tấn Lộc (1), "Thực trạng sử dụng và quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Đồng Tháp", Hội thảo hiện đại hóa cơ sở vật chất vật chất kỹ thuật với công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo ở đại học (Trường ĐH KHXH&NV), Số 11 () , 2015, xx-xx
Lê Tấn Lộc (1), "Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở Trường Đại học Đồng Tháp", 10 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2013) 38 năm truyền thống ngành Sư phạm Đồng Tháp (1975 - 2013) (Viện Toán học - Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), Số 12 () , 2012, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ