THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Như Quyến
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh03/02/1977
Đơn vịTT - TV Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcĐại học
Thành tích6 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 161

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 4 (0) , 2018, xx
Huỳnh Khải Vinh (1), Nguyễn Thị Như Quyến (2), "Những yêu cầu cơ bản giúp sinh viên làm tốt bài thi tự luận ", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 84 (145) , 2018, xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ thư viện Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 9 (1) , 2017, xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ thư viện các trường đại học, cao đẳng tỉnh Đồng Tháp thực trạng và giải pháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 138 () , 2017, xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên Tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 420 (2) , 2017, xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học đối với giáo viên trung học", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay", HTKHQG Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường phổ thông (NXB Trường ĐHSP TPHCM), Số 6 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Vai trò của Thư viện góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác dạy học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Thư viện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo tiếp cận năng lực", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Đào tạo ngành nghề đáp ứng nhu cầu xã hội", Kỷ yếu Hội thảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2012, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ