THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Vũ Nguyên Chấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh17/09/1983
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcThạc sĩ
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 186

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Sơn Lâm (1), Vũ Nguyên Chấn (2), Nguyễn Ngọc Liễu Giao (3), "Xây dựng mô hình học tập trực tuyến với ứng dụng Google Classroom", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), Vũ Nguyên Chấn (2), Trần Thị Lụa (3), "Xây dựng mô hình học tập trực tuyến với mạng xã hội học tập Edmodo", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 149 (2) , 2017, xx
Huỳnh Thiện Tân (1), Vũ Nguyên Chấn (2), "Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ ở Trường Đại học ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 165 (2) , 2017, xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), Trần Thanh Phúc (2), Vũ Nguyên Chấn (3), "Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở nhà trường phổ thông", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 136 () , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ